Úvod     Prenájom a služby     Objednávka     Technické parametre     Fotografie     Kontakt     Predmet podnikania
Objednávka vysokozdvižnej plošiny

Ak máte záujem o naše služby vypíšte prosím predbežnú objednávku. Položky vypísané červenou farbou sú povinné.
Názov Firmy: Kontaktná osoba:
Adresa: tel./mobil:
Vypíšte aspoň jeden kontakt, telefón alebo email.
IČO:
DIČ: E-mail:


Miesto vykonávania
práce:
Typ plošiny:
Kontakt na objekte:


Telefón:
Termín dodania plošiny:
Doba najmu: